Bee

Sample information

Picture
Photos by: Shraya G
Location
Collection date 12/16/2021
Captive / Cultivated? Wild-caught
Group St. Albans School
Observations

Fall

Putative identification Arthropoda Hexapoda Insecta Hymenoptera

Methods

Extraction kit DNeasy (Qiagen)
DNA extraction location Abdomen
Single or Duplex PCR Single Reaction
Gel electrophoresis system MiniPCR
Buffer TBE
DNA stain GelGreen
Gel images
Protocol notes

Results

Wolbachia presence No
Confidence level High
Explanation of confidence level
Wolbachia 16S sequence
Arthropod COI sequence Download FASTA    Download AB1
GAATATGAATTAATAATGATCAAATTTATAATTCATTAGTTACTAGACATGCATTTTTAATAATTTTTTTTATAGTTATACCATTTATAATTGGAnnnnnnGGAAATTATTTAATTCCTTnnnTnTTAnGATCACCTGATnTnnnTTTnnnnnnAnTAAATAATATTAGATTTTGATTATTACCTCCnTCTATTTTTnnnnnnnTATTAAGAAnnnnnnTTACACCnAATGTAGGAACAGGTTGAACnGnATATCCnCCnTTATCATCTTATTTATTTCATTCnnnnnnnnnnGTAGATATTGCAATTTTTTCTTTAnnnnnnACAGGAATTTCTTCTATTATTGGTTCATTAAATTTnnTnnnnnnnATTATATTAATAAAAAATTTTTCATTAAATTATGATnnAATTACTTTATTnnnNnnATCTGTATGTATnACnnnnnnATTATTAAnTTTATCnTTACnnGTTTnAnCnnnAGCAATTACTATACTTCTTTTTGAnCnAAnnTTTAAnACATCATTTTT
BLAST at The Wolbachia Project   BLAST at NCBI
Summary The Hymenoptera was found to be negative for Wolbachia.
Report Inappropriate Post